Equip
Partits
Jugadors
Nom : Juvenil
OT ARBÓS
ALEJANDRO QUESADA
LLUC RAMBAUIDI
ALBERT MAS
MARC DORAE FABRÉ
SERGI DEL ARCO